Vzhledem k opakovaným dotazům, jak je to s možností výkonu rybářského práva na Lhotě, odkazujeme na dva platné úřední dokumenty: První, zrušení předběžného opatření ze strany Krajského soudu říká, že přechodný zákaz rybolovu byl již skoro před rokem (k 25. květnu 2015) odvolán a ten, kdo výkonu rybářského práva brání, se dopouští protiprávního jednání.

Druhý je text ROZHODNUTÍ Krajské hygienické stanice, kde je třeba číst ho celé, včetně odůvodnění na druhé straně. Firma JEZERO Lhota, s.r.o., si vloni v létě nechala schválit Návštěvní řád, kde sice uvádí CELOROČNÍ ZÁKAZ RYBOLOVU, a tak to visí i na tabulích u vstupů, ale Krajská hygienické stanice do odůvodnění svého rozhodnutí (je to na druhé straně v předposledním odstavci) přebírá větu ze Soupisu revírů a jasně píše, že na celém jezeře platí zákaz lovu ryb jen "v době denního provozu koupaliště" (rozuměj v době, kdy jsou otevřeny pokladny). Prakticky to znamená možnost rybařit celé jaro a podzim či zimu, kdežto v létě prakticky jen rá no a večer. Ale to je vám známý model využívání jezera Lhota, který po desetiletí bez problémů fungoval.

Ale asi od roku 2012 nám část vlastníků zatopených pozemků dělá s výkonem rybářského práva problémy s odkazem na to, že s nimi nemáme řádnou smlouvu a neplatíme žádný nájem. To je však jen půlka pravdy - my jim nájemné nabízíme na základě návrhu smlouvy, ale tu zase odmítají oni s námi uzavřít, protože Lhotu chtějí užívat ve své režii. Tak se s nimi už delší dobu soudíme...

Proto prosím, abyste v případě zájmu na Lhotě rybařit úzkostlivě dodržovali Rybářský řád, zejména pasáže o úklidu loviště a případné spory s personálem Lhoty nevyhrocovali. V případě nutnosti - hrozby násilí apod. se pak obrátili na místní oddělení Policie ČR.

Novější článek Starší článek

Copyright © MO ČRS Kostelec nad Labem
Createdy by LUSP.cz