Vývoj ohledně krajské vody na Lhotě (Zákaz rybolovu a vykonávání rybářského práva do odvolání)

Dne 5. února 2015 byl MO ČRS v Kostelci nad Labem jako žalovanému doručen platební rozkaz vydaný dne 27. ledna 2015 Okresním soudem v Mělníku pod č.j. 4 C 140/2014-10, kterým byla žalovanému uložena povinnost zaplatit Jezeru Lhota, s.r.o., jako žalobci do 15 dnů od doručení platebního rozkazu pohledávku ve výši 600.000,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05% z této částky, a to od 30. prosince 2014 do zaplacení, a náhradu nákladů řízení ve výši 30.000,- Kč.

MO ČRS v Kostelci nad Labem podalo v řádném termínu proti tomuto platebnímu rozkazu odpor. Se žalobou i s vydaným platebním rozkazem zásadně nesouhlasíme a k žalobě jsme se prostřednictvím advokáta v zákonem stanovené lhůtě vyjádřili.

Nato dne 2. března 2015 nám bylo jako žalovanému doručeno další usnesení OS Mělník č.j. 4 C 16/2015-26 ze dne 23.2.2015, kterým nám bylo tentokrát nařízeno předběžné opatření, na základě kterého byla žalovanému uložena povinnost zdržet se užívání pozemků popsaných ve výroku v obci Lhota, Katastrální území Lhota u Dřís, okres Praha - východ, za účelem výkonu rybářského práva.

Přestože ani s nařízením předběžného opatření jako žalovaná strana nesouhlasíme, (a proto jsme opět prostřednictvím svého právního zástupce podali proti shora uvedenému usnesení odvolání, o kterém nebylo do dne jednání výborové schůze řádně rozhodnuto), žádáme všechny držitele povolenek opravňujících k výkonu rybářského práva na Lhotě (revír č. 411 155 Labe 17A), aby až do konečného rozhodnutí soudu se na tomto revíru zdrželi výkonu rybářského práva a respektovali rozhodnutí Okresního soudu v Mělníku.

O změně bude členská základna neprodleně informována.

Novější článek Starší článek

Copyright © MO ČRS Kostelec nad Labem
Createdy by LUSP.cz