PROSBA VŠECH RYBÁŘŮ O PÍSEMNÉ UPOZORNĚNÍ PŘI BRÁNĚNÍ VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA ZE STRANY PERSONÁLU KOUPALIŠTĚ

Krajský soud v Praze 25. května 2015 usnesením ve věci č.j. 31 Co 159/2015-51 zrušil únorový zákaz zdržet se užívání pozemků, na kterých se rozkládá revír č. 411 155 LABE 17A, podrevír Jezero Lhota u Dřís.

Přestože je výkon rybářského práva na tomto revíru soudním rozhodnutím obnoven a rybáři jako dříve hodlají chytat před otevřením a po zavření pokladen areálu koupaliště, aby předešli kolizím s rekreanty, je jim ve výkonu rybářského práva opakovaně ze strany personálu koupaliště bráněno.

Výbor MO ČRS v Kostelci nad Labem, který má tento revír v užívání, proto - do doby, než bude sjednána náprava - žádá všechny držitele povolenek platných na tomto revíru, aby se vyvarovali potyček a konfliktů při hájení své práva k rybolovu a aby informaci o případných střetech s personálem koupaliště, který jim bude bránit v rybaření, stručně popsali (datum, hodina, jméno a adresa napadeného rybáře) a laskavě toto sdělení poslali (mailem, dopisem) na naši adresu MO ČRS, 277 13 Kostelec nad Labem, T.G.Masaryka 176. Předem děkujeme, velmi tím pomůžete nám i sobě obnovit na Lhotě sportovní rybolov.

Rozhodnutí krajského soudu v PDF: zruseni-predbezneho-opatreni-lhota.pdf

Novější článek Starší článek

Copyright © MO ČRS Kostelec nad Labem
Createdy by LUSP.cz