411 049 Labe 17

Rozloha revíru: 6 km, 70,0 ha
Typ revíru: mimopstruhový revír
Od říčního km 854,3 pod Kostelcem nad Labem až k výtoku z Borecké tůně u říčního km 868,8.

K revíru patří: Mlýnská strouha v k. ú. Kostelec nad Labem 4,0 ha
pravostranné a levostranné přítoky hlavního toku a Mlýnské strouhy.

Mratínský potok od soutoku s Líbeznickým potokem patří k revíru 411 049. Rybolov na Mratínském potoce včetně všech přítoků je zakázán. Lov z plavidel je povolen pouze na hlavním toku. Míra štiky je stanovena na 60 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.

411 155 - Labe 17 A

Rozloha revíru: 48,0 ha
Typ revíru: mimopstruhový revír
Části revíru jsou nově označeny číslem podrevíru. Je povinností lovícího zaznamenat do přehledu o úlovcích pořadové číslo podrevíru. Zavážení či zaplavávání nástrah a návnad je zakázáno. Na nádrži Lhota - v době provozování koupaliště (v činnosti jsou pokladny) - je na celém jezeře zákaz lovu ryb. V celém areálu je zákaz jízdy všech motorových vozidel. Zavážení bóje na sumce se povoluje. Míra štiky je stanovena na 60 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.

Revír tvoří:
jezero Lhota - 40,0 ha
jezero Konětopy - 6,0 ha
rašeliniště nad Křeneckou tůní 2,0 ha

413 016 - LABE 17 P

Rozloha revíru: 3 km, 1,0 ha
Typ revíru: pstruhový revír
Revír tvoří spojnice Křenecké tůně a Starého řečiště Labe v k. ú. Kostelec nad Labem.

Revíry místního významu RMV 411 145 - Ovčáry a Staré Labe

Na tomto revíru neplatí celorepubliková, celosvazová ani územní povolenka!!! Povolenku k lovu vydává pouze MO ČRS Kostelec nad Labem.

Na revírech RMV platí dodatky k rybářskému řádu.

Dodatky RMV platné od roku 2021

Copyright © MO ČRS Kostelec nad Labem
Createdy by LUSP.cz