Naše poslání

Hlavním posláním organizace do budoucna je vykonávat rybářské právo na svěřených revírech ve smyslu zákona o rybářství, chovat, chránit a lovit ryby, ochraňovat jejich život a životní prostředí. Chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí. Rozvíjet a popularizovat rybářský sport, zejména mezi mládeží.

Členská základna

Členská základna MO ČRS Kostelec nad Labem tvoří:

854
MUŽŮ
14
ŽEN
20
MLÁDEŽE
99
DĚTÍ

Něco málo z historie

Naše organizace má bohatou historii. Vždyť byla založena před více než 100 lety. V roce 1907 byl založen "Spolek rybářů v Kostelci" – tak zněl jeho původní název. Z tohoto roku je zachována pokladní kniha.

Zakládajícími členy byli předseda Jan Zurynek, pokladním Hrnold, Josef Kopejsko, Josef Kašpar a Gustav Stránský. Bylo vybráno zápisné po 4 Kčs a členské příspěvky po 2 Kčs, cena rybářského lístku byla 2 Kčs. Pokladní hotovost koncem roku 1907 činila 53,99 Kčs.

Úryvek ze zápisu schůze Spolku rybářů v Kostelci ze dne 29. 1. 1911:
„Rybmistr se nedostavil, a proto nebyla čtena jeho zpráva. Jednatel sjedná s obcí, aby polní hlídači konali dozor nad rybařením. Zemědělská rada požádá o násadu."
„Pokladní hotovost je 175,59 Kčs."

Copyright © MO ČRS Kostelec nad Labem
Createdy by LUSP.cz