MO ČRS KOSTELEC NAD LABEM

Jeden nevydařený den u vody znamená více, než jeden úspěšný den na pracovišti.

Hlavním posláním organizace do budoucna je vykonávat rybářské právo na svěřených revírech ve smyslu zákona o rybářství, chovat, chránit a lovit ryby, ochraňovat jejich život a životní prostředí. Chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí. Rozvíjet a popularizovat rybářský sport, zejména mezi mládeží.

Český rybářský svazMO Kostelec nad LabemT. G. Masaryka 176277 13  Kostelec nad Labem P R O P O Z I C Erybářských závodů v lovu sumců 2024na revíru místního významu č. 411 145...
Srdečně Vás zveme na rybářské závody, které se konají v Kostelci nad Labem na rybnících Starého Labe. Připojte se k nám na den plný rybaření, přátelství a možnosti vyhrát atraktivní...
Vážení členové spolku, vážení rybáři, přátelé rybařiny, kamarádi, naše organizace je jedním z nejpočetnějších spolků sportovních rybářů v ČR. Kostelecká tradice sportovního rybaření je už více než stoletá. Výkon rybářského...
Výdej povolenek
Termín

3. 1. – 6. 4.
2024

Den a hodina

středa 16:00 – 18:00
sobota 9:00 – 11:00

Místo [mapa]

nám. Komenského 316
Kostelec nad Labem

Ceny

Aktuální ceny povolenek naleznete níže ↓

Informace

Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 16. března 2024 od 8:45 hodin v kinosále Městského úřadu. Členové s platnou legitimací člena ČRS jsou srdečně zváni. Prezence začíná od 8:15, přijďte včas! V době konání členské schůze se povolenky prodávat nebudou.

Podmínkou vydání povolenky na rok 2024 je vrácení vyplněného úlovkového lístku za rok 2023 včetně sumáře, a to nejpozději do 15. 1. 2024 do schránky MO ČRS na budově Domu s pečovatelskou službou. V případě, že si rybář novou povolenku hodlá zakoupit již 3., 6., 10. či 13. ledna může starou povolenku odevzdat přímo hospodáři při nákupu nové. Více informací níže…

Povolenka ČRS

Aktuální ceny členských příspěvků včetně územních povolenek pro členy a nečleny ČRS na aktuální kalendářní rok naleznete na oficiálních stránkách Českého rybářského svazu.

Aktuální ceny členských příspěvků včetně celosvazových povolenek pro členy a nečleny ČRS na aktuální kalendářní rok naleznete na oficiálních stránkách Českého rybářského svazu.

Aktuální ceny členských příspěvků včetně celorepublikových povolenek pro členy a nečleny ČRS na aktuální kalendářní rok naleznete na oficiálních stránkách Českého rybářského svazu.

Nejzazší termín pro uhrazení členského příspěvku je 30. duben.
Povolenka RMV
 • Dospělí 1700 Kč
 • Děti do 15 let 600 Kč
 • Mládež 16 - 18 let 1200 Kč
 • Důchodci nad 70 let 1200 Kč
 • ZTP 1200 Kč
 • Jednodenní 400 Kč
 • Dospělí 2800 Kč
 • Děti do 15 let 800 Kč
 • Mládež 16 - 18 let X
 • Důchodci nad 70 let X
 • ZTP 1700 Kč
 • Jednodenní 400 Kč
Povolenka pro RMV 411 145 (Ovčáry a Staré Labe) je platná jeden kalendářní rok.
Naše revíry

Rozloha revíru: 6 km, 70 ha
Typ revíru: mimopstruhový revír
Od říčního km 854,3 pod Kostelcem nad Labem až k výtoku z Borecké tůně u říčního km 868,8.

K revíru patří:
Mlýnská strouha v k. ú. Kostelec nad Labem 4 ha
Pravostranné a levostranné přítoky hlavního toku a Mlýnské strouhy.

Mratínský potok od soutoku s Líbeznickým potokem patří k revíru 411 049. Rybolov na Mratínském potoce včetně všech přítoků je zakázán. Lov z plavidel je povolen pouze na hlavním toku. Míra štiky je stanovena na 60 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.

Rozloha revíru: 48,0 ha
Typ revíru: mimopstruhový revír
Části revíru jsou nově označeny číslem podrevíru. Je povinností lovícího zaznamenat do přehledu o úlovcích pořadové číslo podrevíru. Zavážení či zaplavávání nástrah a návnad je zakázáno. Na nádrži Lhota – v době provozování koupaliště (v činnosti jsou pokladny) – je na celém jezeře zákaz lovu ryb. V celém areálu je zákaz jízdy všech motorových vozidel. Zavážení bóje na sumce se povoluje. Míra štiky je stanovena na 60 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.

Revír tvoří:
jezero Lhota – 40,0 ha
jezero Konětopy – 6,0 ha
rašeliniště nad Křeneckou tůní 2,0 ha

Rozloha revíru: 3 km, 1,0 ha
Typ revíru: pstruhový revír
Revír tvoří spojnice Křenecké tůně a Starého řečiště Labe v k. ú. Kostelec nad Labem.

Na tomto revíru neplatí celorepubliková, celosvazová ani územní povolenka!!!
Povolenku k lovu vydává pouze MO ČRS Kostelec nad Labem.

Na revírech RMV platí dodatky k rybářskému řádu.

Historie organizace

Naše organizace má bohatou historii. Vždyť byla založena před více než 100 lety. V roce 1907 byl založen „Spolek rybářů v Kostelci“ – tak zněl jeho původní název. Z tohoto roku je zachována pokladní kniha.

Zakládajícími členy byli předseda Jan Zurynek, pokladním Hrnold, Josef Kopejsko, Josef Kašpar a Gustav Stránský. Bylo vybráno zápisné po 4 Kčs a členské příspěvky po 2 Kčs, cena rybářského lístku byla 2 Kčs. Pokladní hotovost koncem roku 1907 činila 53,99 Kčs.

Úryvek ze zápisu schůze Spolku rybářů v Kostelci ze dne 29. 1. 1911:
„Rybmistr se nedostavil, a proto nebyla čtena jeho zpráva. Jednatel sjedná s obcí, aby polní hlídači konali dozor nad rybařením. Zemědělská rada požádá o násadu.“
„Pokladní hotovost je 175,59 Kčs.“