MO ČRS KOSTELEC NAD LABEM

Jeden nevydařený den u vody znamená více, než jeden úspěšný den na pracovišti.

Hlavním posláním organizace do budoucna je vykonávat rybářské právo na svěřených revírech ve smyslu zákona o rybářství, chovat, chránit a lovit ryby, ochraňovat jejich život a životní prostředí. Chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí. Rozvíjet a popularizovat rybářský sport, zejména mezi mládeží.

Tištěný almanach

Vážení členové spolku, vážení rybáři, přátelé rybařiny, kamarádi,

naše organizace je jedním z nejpočetnějších spolků sportovních rybářů v ČR. Kostelecká tradice sportovního rybaření je už více než stoletá.

Výkon rybářského práva nám ve smyslu zákona ukládá ochranu přírody a rybího bohatství, péči o čistotu vod, chov ryb, ale také právo je lovit. Náš revír je krásný a rozmanitý a je plný nejen ryb, ale i technických zajímavostí.

Věřím, že poznání jeho historie může být poutavé i přínosné. A to zejména pro ty mladší z nás. Měli bychom dobře znát minulost, abychom nejen dobře chápali potřeby současnosti, ale dokázali také vše, co s rybařením a ochranou přírody souvisí, předat svým následovníkům.

Usiluji proto o vytvoření podkladů pro vydání tištěného almanachu.

Přál bych si, abyste v něm nalezli bohatě ilustrovaný soubor informací o našem spolku i prostředí v němž půspbí – od jeho založení až po současnost.

Obracím se tedy k vám s prosbou o zapůjčení starých fotografií, dokumentů, odznaků i dobového rybářského náčiní – navijáků, prutů, umělých nástrach či sítí.

Pro tento projekt jsou cenné autentické vzpomínky pamětníků, které chci tímto oslovit a požádat je o pomoc.

PETRŮV ZDAR!

Václav Růžička
Hospodář MO ČRS Kostelec nad Labem

Srdečně Vás zveme na rybářské závody, které se konají v Kostelci nad Labem na rybnících Starého Labe. Připojte se k nám na den plný rybaření, přátelství a možnosti vyhrát atraktivní...
Vážení členové spolku, vážení rybáři, přátelé rybařiny, kamarádi, naše organizace je jedním z nejpočetnějších spolků sportovních rybářů v ČR. Kostelecká tradice sportovního rybaření je už více než stoletá. Výkon rybářského...
Novou sezónu zahajujeme s nadějí a optimismem! Srdečně vás vítáme v novém roce, který věříme, že bude o mnoho lepší než ten předchozí. Pro všechny aktuální ceny a nezbytné informace...